Szkolenie dla menadżerów i kadry kierownicznej

Szkolenie biznesowe to wartościowa inwestycja dla każdej firmy.  Pozwala rozwijać kompetencje kadry zarządzającej, a tym samym poprawia efektywność całego zespołu. Dobry trener obserwuje swojego ucznia i stara się racjonalnie kierować jego rozwojem. Dzięki coachingowi osoba zarządzająca odkrywa swoje mocne strony, a uczy się pracować nad tymi które są słabsze.

Szkolenie pomorze bardziej efektywnie kierować firmą, tworzyć nowatorskie wizje rozwoju firmy.  Co więcej szef nauczy się przekonywać do swoich wizji swoich pracowników.

Uczy się jak zostać przywódcą, jak efektywnie współpracować z ludźmi, nawiązywać dobre kontakty.  Jak reagować na niechybnie rodzące się konflikty. Tak by nie stały się one przyczynkiem do rozpadu zespołu, a były siłą napędową, która będzie kreowała nowe pomysły i idee.

Szkolenia menadżerskie uczą bardzo przydatnych umiejętności. Jak podejmować decyzję i ponosić za nie odpowiedzialność. Jak adekwatnie oceniać pracę i jak za tę pracę nagradzać swoich pracowników. Jak negocjować aby obie strony były maksymalni satysfakcję.

Odniesiony sukces to nie wszystko. Z czasem przychodzi zmęczenie i wypalenie zawodowe. Trzeba na nowo nauczyć się odkrywać radość i satysfakcję z wykonywanej pracy. Tak by nie popaść w głęboka depresję.

Dobry kierownik powinien umieć wykorzystywać potencjał całego zespołu, a więc też jego zróżnicowanie pod względem charakterów, umiejętności, doświadczenia, a także płci.  Wykorzystywać entuzjazm i niespożyta energię młodszych pracowników, a także dystans i doświadczenie starszych, aby razem stworzyły idealny konglomerat.

Kolejną ważną zaletą dobrego menagera jest umiejętność analizy przedstawianych mu danych i wyciąganie z nich odpowiednich wniosków. Selektywne wykorzystywanie zwartych w informacji, szukanie nowatorskich rozwiązań, które pozwolą wypłynąć firmie na szersze wody. Najgorsze co może spotkać kierownika to rutyna i kierowanie się stereotypami, które zabijają innowacyjne myślenie.

Dobry szef powinien być nie tylko charyzmatyczny ale i asertywny. Umieć mówić stanowcze nie tak aby było ono wyraźnie zaznaczone jednocześnie osoba, która taką odmowę otrzymała nie poczuła się urażona czy też zignorowana. To pozwoli nawiązać partnerskie relacje bez zacierania się granic między byciem podwładnym i szefem.

Szkolenia biznesowe to inwestycja zarówno czasu jak i środków finansowych, zwłaszcza w dobie kryzysu kiedy trzeba się liczyć z niemal każdą wydaną przez firmę złotówką. Ale jest to inwestycja, która będzie procentować przez długie lata.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz