Ulgi podatkowe 2011

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną firmę, lub mniejszą działalność gospodarczą, ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych w wybranych sytuacjach. Otrzymanie takiej ulgi zależy od dochodów uzyskiwanych przez przedsiębiorcę i formy opodatkowania dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej. Najpopularniejszymi ulgami, o które może starać się przedsiębiorca są między innymi ulgi na dzieci. Pozwalają one na odliczenie określonej kwoty w skali roku na każde dziecko małoletnie, lub uczące się do dwudziestego piątego roku życia, albo bez względu na wiek, jeśli dziecko otrzymywało rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny. Każdy rodzic lub opiekun prawny posiadający własną działalność gospodarczą ma prawo starać się o taką ulgę. Kolejną ulgą, którą może otrzymać przedsiębiorca, jest ulga na internet. Podatnik może odliczyć wydatki poniesione na Internet w miejscu swojego zamieszkania nawet do 760 złotych rocznie. Możemy więc odliczyć sobie rachunki za Internet i dostać za to zwrot podatku. Następna ulga obejmuje rehabilitację. Jeśli korzystamy z rehabilitacji, które są konieczne do powrotu do zdrowia, które straciliśmy w wyniku wypadku przy pracy lub w zyciu codziennym, możemy odliczyć koszty poniesione przez nas na cele rehabilitacyjne lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przez podatnika lub osobę pozostającą na jego utrzymaniu. Dlatego też państwo zwraca nam część kosztów poniesionych w przypadku rehabilitacji. Kolejną opcją jest ulga na nowe technologie. Jednak ta ulga często odstrasza podatników. Ulga na zakup nowych technologii polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania wydatków związanych z zakupem nowych technologii. Termin ten definiuje się jako wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, więc jeśli prowadzimy większą firmę i wymagany jest zakup nowych technologii, bez problemu możemy skorzystać z tej ulgi. Zakres możliwości skorzystania z ulg podatkowych niestety różni się w znacznym stopniu w zależności od metody rozliczenia podatku.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz