Kredyt na innowacje technologicznewacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologicznewacje technologiczneIstnieją różne drogi finansowania kosztownych projektów. Te które zakładają wykorzystanie lub opracowanie innowacyjnych technologii mają szansę na pieniądze z Unii Europejskiej. Długoterminowy program wsparcia w latach 2014 – 2020 przewiduje spore kwoty dla przedsiębiorstw różnych wielkości, które chciałyby rozwinąć się przemysłowo.

Oprócz tradycyjnych dotacji unijnych na innowacje można także postarać się o wsparcie spłacania kredytu.

Jak to działa?

Kredyt na innowacje technologiczne” (poddziałanie 3.3.2.) to punkt w regulaminie dotacji. O ile dotacje unijne na innowacje przewidują przyznanie pewnej kwoty, o tyle ten punkt programu wspiera jedynie uiszczanie kredytu zaciągniętego w banku. Dofinansowanie przybiera wtedy formę „premii technologicznej”. Wnioskodawca zaciąga kredyt w jednym z banków, które współpracują z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Aktualnie jest tych banków siedemnaście. Przyznane mu pieniądze są przeznaczane na częściową spłatę kredytu, który musi z kolei posłużyć unowocześnieniu jego przedsiębiorstwa. Jest to więc forma dotowania w innej postaci niż bezpośrednie przyznanie gotówki.

Jakie wnioski mają szanse powodzenia?

Nie istnieje wymóg, by podmiot starający się o tego typu dotacje unijne na innowacje sam wynalazł nową technologię. Można ją kupić od innego przedsiębiorstwa. Ważne jest, by wdrażana technologia naprawdę była innowacyjna, a produkowane za jej pomocą towary miały powodzenie na rynku w kraju. Im wyższa technologia i bardziej obiecujące efekty, tym większe szanse na przyznanie wsparcia w spłacie kredytu.

Dopłata do sześciu milionów

Premię technologiczną wypłaca się w transzach w trakcie spłacania kredytu w banku, nie może ona wynieść więcej, niż sześć milionów złotych – to górna granica. Kwota jest zależna głównie od wielkości przedsiębiorstwa, a także od regionu Polski, w którym ono działa – i tak największe wsparcie otrzymują przedsiębiorcy w województwach wschodnich, najmniejsze – w Warszawie. Istnieją oczywiście szczegółowe kryteria określające, na co można wydać przyznane pieniądze.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz